family counselling - Care to Counsel The Hague

Gezinscounselling

Elk persoon is onderdeel van een gezin. Uit welk gezin je komt is bepalend voor wie je nu bent en hoe je omgaat met anderen. In elk gezin zijn er tijden waarbij de gezinsleden meer of minder stress ervaren. Als de balans in het gezin voor langere tijd verstoord is, kan ondersteuning van een counselor wenselijk zijn. Bij gezinsbehandeling komen we de volgende problemen tegen:

  • Conflicten tussen gezinsleden onderling
  • Opvoed problemen
  • Verstoorde broer/ zus relatie
  • Kinderen met een verstandelijke beperking, autisme, ADHD
  • Uit elkaar gaan/ scheiding
  • Ingrijpende gebeurtenissen die de balans in het gezin verstoren
  • Externe factoren zoals het verliezen van een baan

Wat kan je verwachten van gezinsbehandeling?

Bij Care to Counsel bied ik een vertrouwelijke omgeving waar ieder zijn/haar verhaal kan doen. Ik werk vanuit een meervoudige partijdigheid, en ben objectief en respectvol. Samen met de gezinsleden maak ik de situatie en/of problematiek inzichtelijk. Met de kennis van dit inzicht bespreken we welke aanpak past bij jullie gezin om de situatie te veranderen. Het doel is het verbeteren van de gezinssituatie en de onderlinge relatie te herstellen. 

Het is belangrijk te weten dat de counselor niet de oplossingen aandraagt. Door gespreksvoering komen de gezinsleden zelf tot inzicht. Zo kan het gezin in de toekomst zelf oplossingen vinden en anders met soortgelijke situatie leren omgaan.     

Hoe ziet de opbouw van de gesprekken er uit?

Tijdens het eerste gesprek, de intake, maken we kennis en bespreken we wat de hulpvraag is. De verwachtingen van elk gezinslid wordt in kaart gebracht. Daarna stellen we een voorlopig plan op met doelen om aan te werken. In de loop van de gesprekken kijken we gericht naar de gestelde doelen. Mocht er een verandering zijn in de hulpvraag en/of problematiek, dan passen we de doelen daarop aan. Het aantal sessies hangt af van de problematiek en de hulpvraag. 

Meer weten?

Ik vertel je graag meer over mijn aanpak, technieken en andere zaken die voor jou belangrijk zijn tijdens de counseling sessies.